Naprakész

építőipari megoldások

Hírek

Vissza a cikkekhez

Pályázati lehetőség KKV-k részére

2022. év legújabb energetikai pályázata!

A Felhívás címe: Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.5-22 (tervezet)

1664

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 129 Egyéb szövetkezet

d) 116 Közkereseti társaság

e) 117 Betéti társaság

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

h) 573 Nonprofit részvénytársaság

i) 575 Nonprofit közkereseti társaság

j) 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

VI. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

b) A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (várhatóan):

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázati felhívás tervezete és mellékletei innen letölthető.

Megújuló energiát hasznosító rendszerekkel kapcsolatos referenciáink az alábbi linken érhetőek el.

Vissza a cikkekhez
Széchenyi 2020