Naprakész

építőipari megoldások

Hírek

Vissza a cikkekhez

Napenergia Plusz Program

A 75 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett Napenergia Plusz Program célja a háztartások saját energiatermelésének és felhasználásának, valamint energetikai szempontú öngondoskodásának ösztönzése.

A támogatási program a bruttó elszámolásba kerülő magánszemélyeket támogatja napelem és tárolóegység együttes létesítésében.

 

Pályázók köre

Nagykorú természetes személy (magánszemély)

 • Cselekvőképes természetes személy vagy
 • Gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy

 

Pályázók legfontosabb kritériumai

 • Ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik (KAÜ beléptetés)
 • Magyar adóazonosító jellel rendelkezik
 • A beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik
 • A beruházással érintett lakóingatlanban (rész)tulajdonjoggal vagy haszonélvezeti joggal vagy lízingszerződéssel rendelkezik
 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be
 • Nem pályázhat, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét
 • Nem pályázhat, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van
 • Nem pályázhat, aki a Felhívás előkészítésében, kiírásában részt vett, a támogatási kérelem elbírálási eljárásában döntés-előkészítőként közreműködő, illetve döntést hozó, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozója
 • Nem pályázhat, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, vagy akivel közös háztartásban ilyen tisztséget betöltő személy él

 

Ingatlanra vonatkozó feltételek

 • A pályázó magánszemély (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében áll vagy általa lízingelt
 • Állandó lakóhelyéül szolgál
 • Állandó lakhatási céllal épült
  • Családi ház
  • Ikerház, sorház
 • Legfeljebb 6 lakásos társasház, szövetkezeti ingatlan részét képező épületrész, lakás
 • Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem adható be
 • Az ingatlanhoz kapcsolódóan az igénybejelentés beadásának legkorábbi elfogadható időpontja 2023. szeptember 8.
 • Az ingatlan nem lehet vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

Támogatható tevékenységek

HMKE telepítése

 • minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverter
 • minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tároló
 • a napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet

Fázisbővítés max. 3*20A-ig számolható el.

Figyelem! Csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható.

Figyelem! Az áramszolgáltató felé történő igénybejelentés benyújtásának dátuma nem lehet 2023. szeptember 8. napja előtti.

 

Támogatási intenzitása és mértéke

66%, de maximum 5 000 000 Ft

 

Megvalósítás időtartama

24 hónap

 

Kötelező vállalások

 • Önerő biztosítása
 • Hálózatra történő csatlakozás bruttó elszámolásban
 • 3 éves fenntartási időszak (az ingatlan csak az állam előzetes írásbeli hozzájárulásával adható el)

 

Pályázat benyújtási ideje

Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15.

Sikeres előregisztrációt követően támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan a keret kimerüléséig.

 

Pályázás folyamata

 1. Előregisztrációs kérelem benyújtása a https://napenergiaplusz.nffku.hu felületen 2024.01.15-től
 2. Sikeres előregisztrációt követően kapcsolatfelvétel és szerződéskötés a kivitelezővel
 3. Támogatási kérelem benyújtása

 

Pályázatok értékelése

A támogatási kérelmek beadásának sorrendje számít (nem a regisztrációs sorrend).

 

Beruházás megkezdése

A sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

 

Egyéb feltételek

 • Kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható
 • Saját kivitelezés nem támogatható
 • Fenntartási időszak: 3 év

 

Kapcsolat

info@hungarosun.hu

+36 20 567 8068

 

Referencia munkáink

https://hungarosun.hu/referenciaink/

Vissza a cikkekhez
Széchenyi 2020